Obiekty hotelowe i pomocy społecznej

    Projekt budowlany systemu solarnego o powierzchni 280 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej w obiektach DPS Pińczów ( wszystkie branże ) oraz kosztorysy wnioski do WFOŚiGW w Kielcach i fundacji Ekofundusz Warszawa.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wesoła 5
w Pińczowie
tel. ( 0-41 ) 357-34-51
Data:
Luty 2003

    Kompleksowa realizacja źródła ciepła a biomasę o mocy 220 kW, sieć preizolowana, wymiennikownia C.O. wraz z dokumentacją. Inwestycja zrealizowana z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach – OWR MORSKO.

FHP-U "KEM"
ul. Budowlanych 4
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 260-13-90
Data:
Grudzień 2003

    Projekty techniczne systemu wczesnego wykrywania pożaru oraz inteligentnego ( EBI ) zarządzania energią w budynku hotelowym – OWR MORSKO

FHP-U "KEM"
ul. Budowlanych 4
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 260-13-90
Data:
Czerwiec 2004

    Projekt budowlany systemu solarnego o powierzchni 61 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej( wszystkie branże ), wnioski do WFOŚiGW w Katowicach dla hotelu "KEM" w Dąbrowie Górniczej.

"KEM" Sp. z O.O.
ul. Budowlanych 6/1A
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 260-13-9
Data:
Wrzesień 2005

    Projekt budowlany systemu solarnego o powierzchni 56 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej ( wszystkie branże ), wnioski do WFOŚiGW w Katowicach dla hotelu OWR MORSKO w Zawierciu – Łężec.

"KEM-3" Sp. z O.O.
ul. Kasprzaka 84
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 67-37-600<
Data:
Wrzesień 2005

    Kompleksowa realizacja systemu solarnego o powierzchni 61 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej( wszystkie branże ) w hotelu "KEM" w Dąbrowie Górniczej. Inwestycja zrealizowana z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach.

"KEM" Sp. z O.O.
ul. Budowlanych 6/1A
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 260-13-9
Data:
Grudzień 2005

    Kompleksowa realizacja systemu solarnego o powierzchni 56 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej ( wszystkie branże ), w hotelu OWR MORSKO w Zawierciu – Łężec. Inwestycja zrealizowana z wykorzystaniem środków WFOŚiGW w Katowicach

"KEM-3"
Sp. z O.O.
ul. Kasprzaka 84
41 – 303 Dąbrowa Górnicza
tel. (0-32) 67-37
Data:
Grudzień 2005

    Projekt budowlany systemu solarnego o powierzchni 136 m² do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej oraz kosztorysy i wnioski do WFOŚiGW w Katowicach i fundacji Ekofundusz Warszawa.

Dom Pomocy Społecznej
ul. Jasna 6
42 – 360 Poraj
Data:
Styczeń 2006

List List referencyjny

    Projekt budowlany systemu solarnego o powierzchni 114 m ? do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej oraz kosztorysy i wniosek do fundacji Ekofundusz Warszawa dla obiektów DMD w Częstochowie przy ul. Św. Kazimierza 1

Dom Małych Dzieci
im. Edmunda Bojanowskiego
P/PRZEZ ZG. SS. SŁUŻEBNICZEK
ul. Św. Kaz
Data:
Kwiecień 2006

    Projekt budowlany systemu wentylacyjnego o łącznym wydatku 9 tys m3/h z układem chłodzenia i wymiennikiem gruntowym, instalacja C.O. i kotłownią opalaną pelletem o mocy 100 kW dla Ośrodka Spotkań Okolicznościowych KALISZKI

Artur Sacharuk
ul. Akacjowa 18
05-152 Kaliszki
Data:
Sierpień 2006

    Projekt budowlano – wykonawczy systemu wentylacyjnego z opcją chłodzeniao łącznym wydatku 7,4 tys m3/h dla budynku motelu MOP w Lublińcu

PBiI ABT Sp.J.
ul. Bór 143/157
42 – 200 Częstochowa
Data:
Wrzesień 2006

    Projekt budowlany kotłowni opalanej biomasą o mocy 400 kW, instalacji kolektorów słonecznych o powierzchni 131,56 m2, wnioski do NFOŚiGW, WFOŚiGW w Rzeszowie, Ekofundusz dla Z.G. Księży Saletynów w Dębowcu

ZG Księży Misjonarzy Saletynów
38 – 220 Dębowiec
Data:
Marzec 2008

    Audyt energetyczny zespołu budynków DPS w Pińczowie

Dom Pomocy Społecznej
ul. Wesoła 5
w Pińczowie
tel. ( 0-41 ) 357-34-51
Data:
listopad 2008


Powrót